સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
દિવેટવાળા સ્ટવમાં કેરોસીન નીચેનામાંથી પ્રવાહીના કયા ગુણધર્મને કારણે દિવેટમાં ઉપર ચડે છે ?

કેશાકર્ષણ
પ્રવાહીને કદ હોય છે.
દબનીયતા
પૃષ્ઠતાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વાહન-વ્યવહારના ધુમાડામાં નીચેનામાંથી કયા પદાર્થો હાજર હોતા નથી ?

એમોનિયા
કાર્બન મોનોક્સાઈડ
કણયુક્ત કચરો
સીસુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP