ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતીય દ્વીપકલ્પનો સૌથી દક્ષિણ બિંદુ, એટલે કે, કન્યાકુમારી ___ આવેલું છે.

વિષુવવૃત્તની દક્ષિણે
વિષુવવૃત્તની ઉત્તરે
કર્કવૃતની ઉત્તરે
મકરવૃતની દક્ષિણે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP