ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતમાં સૌથી વધુ સુતરાઉ કાપડ અને સૂતર ઉત્પન્ન કરતું રાજ્ય કયું છે ?

મહારાષ્ટ્ર
ગુજરાત
ઉત્તરપ્રદેશ
પશ્ચિમ બંગાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP