ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
હુગલી ઓદ્યોગિક પ્રદેશનું કેન્દ્ર નીચે પૈકી કયું છે ?

કોલકાતા - હાવડા
કોલકાતા - રિશરા
કોલકાતા - કોન નગર
કોલકાતા - મેદનીપુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
વર્ષ 2011ની વસતિ ગણતરી અનુસાર નીચેના રાજ્યો પૈકી કયા રાજ્યમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ પાળનારની સંખ્યા સૌથી વધુ છે ?

મેઘાલય
નાગાલેન્ડ
મિઝોરમ
મણિપુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP