સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેના પૈકી ક્યું સાચી રીતે જોડાયેલું નથી ?

પંચસિદ્ધાંતિકા - જાહેર વહીવટ
ચરક સંહિતા - તબીબી
લગ્ધાચાર્ય - જ્યોતિષશાસ્ત્ર
માધવ નિદાન - પેથોલોજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
લદ્દાખના રાજ્ય પક્ષીનું નામ જણાવો ?

ગ્રીન ઈન્પ્રિયલ કબુતર
વ્હાઈટ નેક્ડ ક્રેન
બ્લેક નેક્ડ ક્રેન
કોયલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચે આપેલા વિધાનો પૈકી સાચું/સાચા વિધાન/વિધાનો પસંદ કરો.

ભારત વર્ષ 2017માં SCOનું કાયમી સભ્ય બન્યું હતું.
એક પણ નહીં
આપેલ બંને
શાંઘાઈ સહયોગ સંગઠન (SCO)ની સ્થાપના વર્ષ 2001માં કરવામાં આવી હતી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP