સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

શિલપ્પતિકમ-તમિલ
અષ્ટાધ્યાયી-સંસ્કૃત
ચંદ્રાયન-અવધિ
આયને અકબરી-ઉર્દુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP