સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજના રંગોનો કયો ક્રમ સાચો છે ?

સફેદ-લાલ-લીલો
કેસરી-સફેદ-લીલો
સફેદ-લીલો-કેસરી
લીલો-કેસરી-સફેદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP