ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી રૂઢિપ્રયોગ શોધી બતાવો.

બોચી પર કાંકરો મૂકવો
ઝીણો પણ રાઈનો દાણો
મા વિના સૂનો સંસાર
સૂડી વચ્ચે સોપારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP