ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સામાન્ય વાતનું વિશેષ વાત દ્વારા સમર્થન' એટલે કયો અલંકાર ?

અર્થાન્તરન્યાસ
અન્યોક્તિ
અપહ્નુતિ
અતિશયોક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP