ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'શરસંધાન કરવું' રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ દર્શાવો.

લક્ષ્ય આપવું
ધ્યેય સિધ્ધ ન થવું
લક્ષ્ય સાધવું
લક્ષ્ય ન મળવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP