ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
'શેષ' ઉપનામ ધરાવતા કવિ કયા ?

ડૉ.ચંદ્રકાન્ત મહેતા
વેણીભાઈ પુરોહિત
ચંદ્રકાન્ત શેઠ
રા.વિ.પાઠક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP