ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
કયા પ્રસિદ્ધ કવિ અને વિચારકના કાવ્યોનો અંગ્રેજી અનુવાદ “ઓન ધ પેવમેન્ટ્સ ઓફ લાઈફ’ નામે થયો છે ?

કૈલાસ બાજપેયી
પીરઝાદા અહમદશાહ
શાંતિ શાહ
નારાયણ સુર્વે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP