ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
'આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા' કાવ્યમાં કવિ કઈ વેલને શણગારવાનું કહે છે ?

લગ્ન માટેની
અંતિમ વિદાય માટેની
વિદાય માટેની
મિલન માટેની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP