ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
આત્મકથાત્મક રચના 'હૂંડી' માં, નરસિંહ મહેતાને શ્રીકૃષ્ણએ ___ ના છહ્મવેશમાં મદદ કરી હતી.

વિઠ્ઠલશંકર
નર્મદાશંકર
શામળશાહ શેઠ
દલપતરામ શેઠ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP