ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
કયા ભરતમાં બહેનો વૃક્ષ પર પક્ષીઓ, રામાયણના વિવિધ પ્રસંગો, કૃષ્ણલીલા, ઢોલામારુ, વાછડા દાદા વગેરે ભાત ઉપસાવે છે ?

મહાજન ભરત
આરી ભરત
કણબી ભરત
કાઠી ભરત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
સમગ્ર દેશમાં માત્ર ફ્લોરસ્પાર ખનીજધાતુ કયાં મળે છે ?

શિવરાજ પુનૂની ખાણમાંથી
આરાસુરના ડુંગરમાંથી
મોરધારના ડુંગરમાંથી
આંબા ડુંગરમાંથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
સોના-ચાંદીના કલાત્મક આભૂષણો માટે કયા શહેર જાણીતા છે ?

રાજકોટ, ભૂજ
ભાવનગર, જામનગર
સુરેન્દ્રનગર, ભૂજ
જામનગર, રાજકોટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP