ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
દાદા ભગવાનનું મૂળ નામ જણાવો.

સોમાભાઈ વિહાભાઈ પટેલ
મૂળજીભાઈ સાકળચંદ પટેલ
અંબાલાલ મૂળજીભાઈ પટેલ
સાકળચંદ અંબાલાલ પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
1819માં ગુજરાતી વ્યાકરણ અને કોશ તૈયાર કરનાર ?

વિલિયમ ક્લાર્કસન
મિસ સુસાન બ્રાઉન
સ્કિનર અને ફાઈવીએ
સી.એચ. થોમ્પસન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
પ્રાચીન વેદધર્મનું પુનઃસ્થાપન કોણે કર્યું ?

સ્વામી ગંગેશ્વરાનંદજી
સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી
સ્વામી આનંદ
સ્વામી સચ્ચિદાનંદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP