ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
ગાંધી-વિનોબાના ગ્રામ સ્વરાજના મંત્રને મૂર્તિરૂપ આપવા મથનાર સર્વોદય કાર્યકર કોણ છે ?

ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક
ડાહ્યાભાઈ નાયક
પાંડુરંગ ગોવિંદ
ચુનીભાઈ વૈદ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
અમદાવાદની સી.એન. વિદ્યાવિહારના સ્થાપક અને પ્રણેતા કોણ હતા ?

સી.એન. શાહ
ઇન્દુમતીબહેન શેઠ
મીઠુબહેન પિટીટ
પૂર્ણિમાબેન પકવાસા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
કાઠિયાવાડના ગાંધી તરીકે કોણ જાણીતા હતા ?

પરીક્ષિતલાલ મજુમદાર
શંભુભાઈ ત્રિવેદી
કરમશીભાઈ મકવાણા
સુરેન્દ્રજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટીના સ્થાપક કોણ છે ?

છોટુભાઈ પુરાણી
મોતીભાઈ અમીન
અંબુભાઈ પુરાણી
કીકુભાઈ નાયક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP