ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
જ્યારે RBIને સરકારી જામીનગીરીઓ વેચીને બેન્કો RBI પાસેથી નાણા ઉછીના લે તે દરને ___ કહે છે.

કોલ મની રેટ
રિવર્સ રેપો રેટ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
રેપો રેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેનામાનુ નાણાકીય નીતિનું સીધું અથવા પરિણાત્મક પગલું કયું છે ?

માર્જિન પદ્ધતિ
નૈતિક શાસન
કરવેરા
બેંક રેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
___ નાણાકીય નીતિનું એક આડકતરું અથવા ગુણાત્મક પગલું છે.

માર્જિન પદ્ધતિ
ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન
બેંક રેટ
અનામત પ્રમાણમાં ફેરફાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP