ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેનામાંથી કઈ કાનૂની અથવા સંવૈધાનિક સંસ્થા નથી ?

રાષ્ટ્રીય વિકાસ પરિષદ
કેન્દ્રિય તકેદારી આયોગ
સંઘ લોક સેવા આયોગ
રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ માટે નીચેનામાંથી કઈ સમિતિની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી ?

શર્મા સમિતિ
સંથાનમ સમિતિ
રાવ સમિતિ
મહેતા સમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP