ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
'એવો સમાજ કે જેમાં મોટાભાગના લોકો ગરીબ અને દયનીય સ્થિતિમાં રહેતા હોય તે સમાજ ચોક્કસપણે સમૃદ્ધ કે સુખી હોઈ શકે નહી' આ કથન કોનું છે ?

અમર્ત્ય સેન
એલંફ્રેડ માર્શલ
સુરેશ ડી. ટેન્ડુલકર
એડમ સ્મિથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેના પૈકી કયું ભારતમાં આવકની અસમાનતાનું કારણ નથી ?

જમીનની માલિકીમાં અસમાનતા
સંપત્તિનું કેન્દ્રીકરણ
પ્રગતિશીલ કરવેરા
ફુગાવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
પૂર્ણ કરાયેલી કુલ 11 પંચવર્ષીય યોજનાઓ પૈકી કઈ યોજનાએ મહત્તમ વૃદ્ધિદર હાંસલ કર્યો છે ?

દસમી યોજના (2002-07)
આઠમી યોજના (1992-97)
અગિયારમી યોજના (2007-12)
નવમી યોજના (1997-2002)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
સરકારી વિત્તને શું કહેવાય છે ?

રાષ્ટ્રીય વિત્ત
જાહેર વિત્ત
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ખાનગી વિત્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP