યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"PURA" યોજના / વિચારનું નીચેના પૈકી કોણે સૂચન કર્યું હતું ?

પ્રણવ મુખર્જી
મનમોહનસિંહ
એ.વી. વાજપાઈ
એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ભારત સરકારના શહેરી વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ HRIDAY યોજનામાં નીચેના પૈકી ગુજરાતનું કયું શહેર પસંદ કરવામાં આવ્યું છે ?

સોમનાથ
પાલીતાણા
દ્વારકા
અંબાજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"પ્રોજેક્ટ સનરાઈઝ" નો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે ?

આઠ ઉત્તર-પૂર્વીય રાજ્યોમાં એઈડ્સ નિવારણ
ઝુંપડપટ્ટીમાં ક્ષયરોગનું નિવારણ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
ઉત્તર-પૂર્વીય રાજ્યોમાં વન્યજીવન સંરક્ષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સરકારે શરૂ કરેલ ટોલ ફ્રી નંબર 1924 ___ માટે છે.

પોસ્ટ લગતી ફરિયાદ
ખેતી લગત ફરિયાદ
સ્વાસ્થ્ય લગત ફરિયાદ
સ્વચ્છતા લગત ફરિયાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP