વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતે કઈ નીતિ અપનાવી છે ?

પરમાણુ હથિયારનો ઉપયોગ ન કરવો
પરમાણુ હથિયારનો પ્રથમ ઉપયોગ ન કરવો
આપેલ પૈકી કોઇ નહી
પરમાણુ હથિયારનો પ્રથમ ઉપયોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
હળવા એનેસ્થેટિક (Mild Anasthetic) તરીકે લાફિંગ ગેસ (laughing gas) તરીકે જાણીતા કયા વાયુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ
નાઈટ્રસ એક્સાઈડ
મિથેન
કાર્બન ડાયોક્સાઇડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
રડાર કયા પ્રકારના તરંગોનો ઉપયોગ કરે છે ?

સોનિક તરંગો
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
અલ્ટ્રાસાઉન્ડ તરંગો
રેડિયો તરંગો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
બ્લુ એર (Blue Air) શું છે ?

ઈસરો દ્વારા બનાવાયેલ સૌથી હળવો પદાર્થ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
નાસા દ્વારા બનાવાયેલ સૌથી હળવો પદાર્થ
ઈસરો દ્વારા બનાવાયેલ એક પ્રકારનું ઓક્સિજન વાયુનું કન્ટેઈનર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP