વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતમાં પ્રથમ કમ્પ્યૂટર કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું ?

ઈલેક્ટ્રોનિક કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા
DRDO
ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ, બેંગલુરુ
C-DAC

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'SIMPUTER' વિશે ખરા વિધાનો ચકાસો.

હથેળીમાં રાખી શકાય તેવું સ્ક્રીન ટચ કમ્પ્યુટર છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આપેલ બંને
તેનો વિકાસ IIS બેંગલુરુ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP