રમત-ગમત (Sports)
સૌપ્રથમ પદ્મશ્રી એવોર્ડ મેળવનાર હોકીનો ખેલાડી કોણ હતો ?

કે.ડી. સિંઘ (બાબુ)
બલવીર સિંઘ
લેસ્લે કલોડિયમ
આર.એસ. જેન્ટલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
રમતવીર નંદુ નાટેકરને કઈ રમતમાં શ્રેષ્ઠ રમતવીર તરીકે ભારત સરકાર દ્વારા અર્જુન એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો ?

હોકી
બેડમિન્ટન
ગોલ્ફ
ટેબલ ટેનિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP