સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નાણાકીય લિવરેજને ___ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ઇક્વિટી પરનો વેપાર
ડિબેંચર હોલ્ડરોનું વળતર
શેરદીઠ કમાણી
શેર હોલ્ડરોનું વળતર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP