સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
બોન્ડ કે જે ક્યારેય પાકતા નથી તે ___ તરીકે ઓળખાય છે.

શૂન્ય કૂપન બોન્ડ
રૂપાંતરિત બોન્ડ
આપેલ પૈકી એકપણ નહીં
કાયમી બોન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પસંદગીના શેર ઈક્વિટી શેર કરતાં પહેલાં ___ મેળવવામાં પ્રાથમિકતા ધરાવે છે.

ડિવિડન્ડ
ડિવિડન્ડ અને મૂડી બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
મૂડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP