શબ્દભેદ
'શાલભંજિકા’ નો વિસ્તૃત અર્થ શો થાય ?

લાકડાના થાંભલાઓમાં ઊંચે જડવામાં આવતી ચાંદીની પૂતળી
લાકડાના થાંભલાઓમાં ઊંચે જડવામાં આવતી ધાતુની પૂતળી
લાકડાના થાંભલાઓમાં ઊંચે જડવામાં આવતી સુવર્ણની પૂતળી
લાકડાના થાંભલાઓમાં ઊંચે જડવામાં આવતી લાકડાની પૂતળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
'ચક્ષુ:શ્રવા' કોને કહેવાય ?

કાન અને આંખોથી પારખનાર
કાનથી બહેરો, આંખોથી અંધ
આંખોથી સાંભળનાર
કાનથી સાંભળનાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
આપેલા વિકલ્પો પૈકી અર્થભેદ : શબ્દભેદ માંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

કેસ - અદાલતનો મુકદમો
ચૂંક - લોખંડની હથોડી
ચૂક - ઊણપ
કેશ - વાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP