બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કયું પ્રોટીન રોગપ્રતિકારક શક્તિનો ગુણધર્મ ધરાવે છે ?

હિમોગ્લોબીન
ઈમ્યુનોગ્લોબ્યુલીન
મેલેનીન
આલ્બ્યુમીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મીનાની ત્વચાનો રંગ ઘેરો છે અને સીતાની ત્વચાનો રંગ ઝાંખો છે. તે માટે જવાબદાર પ્રોટીન ક્યું હોઈ શકે ?

હિમોગ્લોબીન
માયોગ્લોબીન
મેલેનીન
મેલેટોનીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હિમોગ્લોબીન એ કયા પ્રકારનું પ્રોટીન છે ?

ચતુર્થ બંધારણ ધરાવતું રોગપ્રતિકારક પ્રોટીન
ચતુર્થ બંધારણ ધરાવતું સંયુગ્મી પ્રોટીન
ચતુર્થ બંધારણ ધરાવતું જટિલ પ્રોટીન
તૃતીય બંધારણ ધરાવતું સંયુગ્મી પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP