બાયોલોજી (Biology)
પાકમાં વધુ માત્રામાં પ્રોટીન અને ખનીજ તત્ત્વો ઉત્પન્ન કરવા માટેની પદ્ધતિ ?

સૂક્ષ્મ સંવર્ધન
જૈવવિશાલન
બાયોફોર્ટિફિકેશન
દૈહિક સંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કેલસ અને સસ્પેન્શન સવર્ધનમાં સામાન્ય રીતે વપરાતો ઓક્સિન ?

ડાયક્લોરોફિનોક્સિ એસિટિક ઍસિડ
ઈન્ડોલ - બ્યુટિરિક એસિડ
ABA
નેપ્થેલિન એસિટિક ઍસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક જાતિના શ્રેષ્ઠ નરનું બીજી જાતિની શ્રેષ્ઠ માતા વચ્ચેનું પ્રજનન

આંતરજાતીય સંકરણ
અંતઃસંકરણ
બાહ્ય ક્સોટી સંકરણ
બાહ્ય સંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP