બાયોલોજી (Biology)
સજીવોને અપવાદ સિવાય શેની ક્ષમતાને કારણે નિર્જીવોથી અલગ તારવી શકાય છે ?

પ્રજનન
વૃદ્ધિ અને હલનચલન
સ્પર્શ અને પ્રતિસાદ
પર્યાવરણ સાથે આંતરપ્રક્રિયા અને પ્રગતિશીલ ઉદવિકાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી અસંગત જોડ કઈ છે ?

ઝીઆમેઈઝ -ગ્લુમીફ્લોરી
હેલીએન્થસ એનસ - એસ્ટરેસી
ફેરીટિમા પોસ્થુમા - મેગાસ્કોલેસીડી
રાના ટાઈગ્રીના - રાનીડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP