બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી એક જોડકું અયોગ્ય છે :

સંકરણ - પેશીસંવર્ધન
લોકસેવા - ફ્લોદ્યાન
કલાત્મક આકર્ષણ - મહાકાયવડ
જર્મપ્લાઝમ બેંક - જમીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી અસત્ય જોડકું શોધો :

હિમાલયન ઉદ્યાન - ગંગટોક
ઝૂલોજિકલ સર્વે ઑફ ઇન્ડિયા - કોલકાતા
રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન - ન્યુ દિલ્હી
એરીગનાર અન્ના ઉદ્યાન - કર્ણાટક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી એક જૂથ અસત્ય છે :

લૉઈડ બોટાનિકલ ગાર્ડન - દાર્જિલિંગ
નેશનલ બોટાનિકલ ગાર્ડન - લખનૌ
ઇન્ડિયન બોટનિકલ ગાર્ડન - દેહરાદૂન
સેન્ટ્રલ નેશનલ હર્બેરીયમ - કોલકાતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેના વાક્યમાંથી એક હર્બેરીયમ પત્ર માટે સત્ય નથી :

વિષાક્તન પ્રક્રિયા કરાવાય.
ફ્યુમિગેશનથી પરિક્ષણ થાય.
નમૂનાનું આરોપણ થાય.
કબાટમાં યોગ્ય સ્થાને યોગ્ય ક્રમમાં મુકાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP