કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં થીમ એપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે ડોક્યુમેન્ટમાં કયો ફેરફાર થાય છે ?

બુલેટ્સ
બેકગ્રાઉન્ડ કલર
ટેબલ બોર્ડર કલર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP