કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Excel માં સેલમાં કયા પ્રકારની માહિતી લખી શકાય છે ?

આંકડાકીય, શાબ્દિક તથા સુત્ર
આપેલ તમામ
ફક્ત શાબ્દીક
ફક્ત આંકડાકિય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP