ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
તૂર નૃત્ય કયા વિસ્તારનું લોકનૃત્ય છે ?

હળપતિ આદિવાસી
ખારાપટ આદિવાસી
છોટા ઉદેપુર રાઠવા
પંચમહાલ આદિવાસી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેના પૈકી ગુજરાતનું સૌથી જૂનું સંગ્રહાલય (મ્યુઝિયમ) કયું છે ?

બરોડા મ્યુઝિયમ એન્ડ લિટરેચર ગેલેરી, વડોદરા
વેસ્ટર્ન મ્યુઝિયમ, રાજકોટ
બાર્ટન મ્યુઝિયમ, ભાવનગર
કચ્છ મ્યુઝિયમ, ભૂજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

મહેરજી રાણી મેન્શન - સુરત
ભિખારીદાસ હવેલી - ભરૂચ
શાંતિદાસ દેસાઈ હવેલી - ભાવનગર
સુરેશ્વર દેસાઈ હવેલી - વડોદરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP