સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વજન માપવાનો કમાન કાંટો વિજ્ઞાનના કયા નિયમ પર કામ કરે છે ?

ઓહમનો નિયમ
આર્કિમીડીઝનો નિયમ
હૂકનો નિયમ
ન્યુટનનો નિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
કઈ દવા અતિ સેવનથી જઠરમાંથી રક્તસ્રાવ થાય અને હૃદય બંધ થાય તેટલી હદે નુકસાન થવા સંભવ છે ?

ક્લોરોમાઈસેટિન
સ્ટેરોઈડ
કિવનાઈન
પેનિસિલિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે રાસાયણિક તત્ત્વ અને તેના શોધકની જોડ આપી છે તે પૈકી કઈ સાચી નથી ?

સિલિકોન - જોન્સ બર્ઝેલિયસ
નાઈટ્રોજન - ડેનિયલ રૂથરફોર્ડ
મેંગેનીઝ - જોહન ગ્હાન
ટાઈટેનિયમ - સર હમ્ફ્રી ડેવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP