સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વજન માપવાનો કમાન કાંટો વિજ્ઞાનના કયા નિયમ પર કામ કરે છે ?

આર્કિમીડીઝનો નિયમ
હૂકનો નિયમ
ન્યુટનનો નિયમ
ઓહમનો નિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
કઈ દવા અતિ સેવનથી જઠરમાંથી રક્તસ્રાવ થાય અને હૃદય બંધ થાય તેટલી હદે નુકસાન થવા સંભવ છે ?

પેનિસિલિન
ક્લોરોમાઈસેટિન
કિવનાઈન
સ્ટેરોઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે રાસાયણિક તત્ત્વ અને તેના શોધકની જોડ આપી છે તે પૈકી કઈ સાચી નથી ?

નાઈટ્રોજન - ડેનિયલ રૂથરફોર્ડ
ટાઈટેનિયમ - સર હમ્ફ્રી ડેવી
સિલિકોન - જોન્સ બર્ઝેલિયસ
મેંગેનીઝ - જોહન ગ્હાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP