સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઓપ્ટિકલ ફાઈબર કયા સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે ?

પ્રકાશનું પૂર્ણ બાહ્ય પરાવર્તન
પ્રકાશનું આશિક આંતરિક પરાવર્તન
પ્રકાશનું પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન
પ્રકાશનું આંશિક બાહ્ય પરાવર્તન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઓલેરી કલ્ચર એટલે શું થાય ?

તેલ ધરાવતા છોડમાંથી બાયોડીઝલ મેળવવાનું વિજ્ઞાન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ફળોને લાંબા સમય માટે તાજું રાખવાનું વિજ્ઞાન
શાકભાજી ઉગાડવાનું વિજ્ઞાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP