સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
આપણા શરીરને શક્તિની જરૂરિયાતનો સૌથી મોટો હિસ્સો ___ માંથી મળે છે.

પ્રોટીન અને કેલ્શિયમ
કાર્બોદિત પદાર્થો અને ચરબી
કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફરસ
ચરબી અને પણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP