સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
મેદસ્વિતા એટલે...

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
અપૂરતું પોષણ અને અત્યધિક પોષણ
અત્યધિક પોષણ
અપૂરતું પોષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
એવા ફેટી એસિડ કે જેનું શરીરમાં સંશ્લેષણ ન કરી શકાય અને તેથી તે આહારમાંથી મળવા જોઈએ તેને ___ કહે છે.

આવશ્યક ફેટી એસિડ
અનાવશ્યક એમિનો એસિડ
અનાવશ્યક એસિડ
આવશ્યક એસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP