સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સમતોલ આહાર એટલે...

ફક્ત વૃદ્ધિ વિકાસ કરતો આહાર
ત્રણેય ખાદ્યજૂથમાંથી ખાદ્યો પસંદ કરીને પૂરો પાડતો આહાર
ફક્ત રક્ષણ અને નિયમન કરતો આહાર
ફક્ત શક્તિ પૂરી પાડતો આહાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
કોલસ્ટ્રમ એટલે...

સુવાવડ પછી સ્તનમાંથી ઝરતું આછા પીળા રંગનું પ્રવાહી
ચરબીયુક્ત પદાર્થ
પરિપક્વ
લોહીની નળીમાં જામી જતો પદાર્થ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP