સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ધી પરસેક (The parsec) એ શાનું એકમ છે ?

અંતર માપવા માટે
ઉર્જા માપવા માટે
તાપમાન માપવા માટે
સમય માપવા માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પેટ્રોલ, પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટમાં લાગેલ આગ માટે અગ્નિશામન તરીકે શાનો ઉપયોગ થાય છે ?

માટી
લાકડાના વહેર
કાર્બન ડાયોક્સાઈડ
પાણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP