સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે પૈકીના કયા લક્ષણો વિટામીન-B2 રાઈબોફલેવીનની ખામીને લીધે થાય છે ?

એન્ગ્યુલર સ્ટોમેટાઈટીસ (બંને હોઠના ખૂણા પર કાપા પડવા)
ચીલોસીસ (હોઠ પર કાપા)
આપેલ તમામ
ગ્લોસાઈટીસ (જીભ લાલ થવી)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચેનામાંથી કયા રંગો પ્રાથમિક રંગો છે ?

પીળો, લીલો, વાદળી
લાલ, લીલો, વાદળી
લાલ, વાદળી, પીળો
લાલ, લીલો, જાંબલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સૂર્યાસ્ત તેના વાસ્તવિક સમય કરતાં કેટલા સમયના તફાવતથી દેખાય છે ?

2 મિનિટ વહેલો
2 મિનિટના વિલંબથી
20 મિનિટ વહેલો
20 મિનિટના વિલંબથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP