સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે દર્શાવેલા વિટામિન્સ પૈકી કયુ વિટામિન રક્ત સ્કંદન(Blood Coagulation) માટે મદદરૂપ છે ?

વિટામીન ડી અને કે
વિટામીન એ તથા બી
વિટામીન એ
વિટામીન કે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
કાગળનો માવો બનાવવા માટે કયા પ્રકારની કાચી સામગ્રી ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે ?

પાપ્લર ઝાડ
શેરડીના કૂચા
ઈમારતી લાકડું
કપાસનો છોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
બ્રેડ બનાવવા માટે યીસ્ટનો ઉપયોગ થાય છે કારણ કે તે ___ ઉત્પન્ન કરે છે.

સ્યુગર
ઓક્સિજન
બેક્ટેરિયા
કાર્બન ડાયોક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP