સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
આયોડીનયુક્ત મીઠામાં હોય છે...

પોટૅશિયમ આયોડાઈડ
મુક્ત આયોડાઈડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
કેલ્શિયમ આયોડાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP