સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વિદ્યુત ઘડિયાળ (Electric Clock)ની શોધ નીચેના પૈકી કયા વૈજ્ઞાનિકે કરી હતી ?

ગોલ્ડસ્ટીન
એલેક્ઝાન્ડર બેઈન
લેવાયસિએ
વિલિયમ હાર્વે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
આંતરરાષ્ટ્રીય માપ મુજબ કોમ્પેક્ટ ડીશના કદ માપ નક્કી થયેલા છે. આના સંદર્ભમાં કયો વિકલ્પ સાચો નથી ?

ડિસ્ક 12 સેન્ટીમીટર વ્યાસની, 1.2 મીલીમીટર જાડી અને 16 ગ્રામની હોવી જોઈએ.
બે ટ્રેક વચ્ચે 1.8 માઈક્રોમીટરનું અંતર હોવું જોઈએ.
ડિસ્કનો દરેક ગોબો 500 નેનોમીટર પહોળો હોવો જોઈએ.
ડિસ્કનો દરેક ગોબો 100 નેનોમીટર ઊંડો હોવો જોઈએ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ભારતમાં મોબાઈલ ફોનનું આગમન ક્યારે થયું અને તેના વડે પહેલો કોલ જોડનાર વ્યક્તિ કોણ ?

વર્ષ 1996, જ્યોતિ બાસુ
વર્ષ 1995, જ્યોતિ બાસુ
વર્ષ 1994, ભુપેન્દ્રકુમાર મોદી
વર્ષ 1993, સુખરામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP