સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
કેરળના દરિયાકિનારાની રેતી મેટલની કાચી ધાતુની જેમ ફળદ્રુપ છે જેને ભવિષ્યના મેટલ તરીકે ગણવામાં આવે છે તે કયો મેટલ છે ?

રેડિયમ
ઝિર્કોનિયમ
ટાઈટેનિયમ
પ્લુટોનિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP