સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
LEDમાં સામાન્ય રીતે કયા રંગો હોય છે ?

સફેદ, લાલ, લીલો અને ભૂરો
અંબર, લાલ, લીલો અને સફેદ
અંબર, લાલ, લીલો, ભૂરો
સફેદ, લાલ, લીલો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સર જગદીશચંદ્ર બોઝ દ્વારા છોડની વૃદ્ધિ માપી શકાય તે માટેનું કયું યંત્ર બનાવેલ હતું ?

કેસ્કોગ્રાફ
મોનોગ્રાફ
લીફોગ્રાફ
હિપ્સોગ્રાફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
બી-ગ્રુપનું લોહી ધરાવતી વ્યક્તિને એ, બી, એબી, અને ઓ ગ્રુપના લોહીમાંથી કયું લોહી આપી શકાય છે ?

ગ્રુપ - બી
ગ્રુપ - બી, એબી અને ઓ
ગ્રુપ - બી અને ઓ
ગ્રુપ - એ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વિકિરણ - ઉત્સર્જનની શોધ કોણે કરી હતી ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
મેડમ ક્યુરી
હેન્રી બેકવેરલ
પિઅરી ક્યુરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP