સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
કપાસના પાકમાં મેગ્નેશિયમની ઊણપને લીધે કયા ચિહ્નો જોવા મળે છે ?

પાન લાલ થવાં
આમાંથી કોઈ નહીં
પાન પીળા પડવાં
પાન ખરી પડવાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP