સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતી મૂળની પ્રથમ મહિલા અવકાશ યાત્રીનું નામ જણાવો.

સુનિતા વિલિયમ્સ
ગીત શેઠી
લજ્જા ગોસ્વામી
કલ્પના ચાવલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને અટકાવવા ઘટાયેલ(TADA)ના કાયદાનું પૂરું નામ જણાવો.

Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act
Terrorisam and Distructive Activities (Prevention) Act
Terrorist and Disruptive Activities (Preventive) Act
Terrorism and Distruction Activities (Preventive) Act

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP