સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
VRS શું છે ?

આમાંનું કશું નહીં
વોલન્ટરી રિટાયરમેન્ટ સ્કીમ
વેલ્યુ રજિસ્ટ્રેશન સ્કીમ
વિડિયો રેકોર્ડિંગ સીસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP