સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
VRS શું છે ?

વેલ્યુ રજિસ્ટ્રેશન સ્કીમ
વોલન્ટરી રિટાયરમેન્ટ સ્કીમ
આમાંનું કશું નહીં
વિડિયો રેકોર્ડિંગ સીસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP