GSSSB Accountant / Inspector Exam Paper (25-02-2018) / 113
બંદી પ્રત્યક્ષીકરણ શું છે ?

ગુનેગારની અટકાયત કરવાની પ્રક્રિયા
જજ સમક્ષ ગુનેહગારને રજૂ કરવાનું કાર્ય
ગેરકાયદેસર અટકાયત માટેનું આજ્ઞાપત્ર
નજર સમક્ષ ગુનેગારને પકડવાનું કાર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Accountant / Inspector Exam Paper (25-02-2018) / 113
રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ શોધો.
ચશમપોશી કરવી

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ઘાલમેલ કરવી
ભૂલ કરી બેસવું
કાલાવાલા કરવા

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP